Mst Södertörn

Moderata studenter är en nationell förening och fungerar som underorganisation till MUF och Nya Moderaterna. Vi anser att utbildning är grunden både för studentens möjlighet till en framtida karriär samt ett fungerande samhälle i stort. Därför anser vi att studenter och deras situation är viktiga och arbetar för att studentpolitiken ska gynna denne och vila på moderata värderingar.

Våra viktigaste arbetsområden är att skapa en bättre studiesituation genom att främja arbetslinjen, höja studiekvalitén och arbeta för att studenter ska få en stabil boendesituation. För att nå detta måste det bli lättare att jobba vid sidan av studierna genom att avskaffa fribeloppet, höja studiemedlen samt göra det lättare att ta studielån. Det är även viktigt att bygga fler lägenheter, göra det lättare att hyra ut i andrahand samt införa marknadshyra. Utan dessa reformer kommer studiesituationen för Sveriges studenter inte förändras till det bättre.

På Södertörns Högskola är vi en kårförening i Söders. Vårt arbete på Södertörns Högskola syftar till att arbeta för våra politiska mål, men även anordna pubkvällar, intressanta talare, utbildningar och sittningar. Helt enkelt det som gör det så roligt att vara just student.

För att se våra kommande aktiviteter trycker du dig vidare på sidkategorin ”kommande aktiviteter” och väljer den månad du är intresserad av. Du är även varmt välkommen att kontanta oss i styrelsen om precis vad du vill.

Välkommen till Sveriges största politiska studentförening!